ijssel doesburg

ijssel doesburg

dinsdag 27 november 2012

Jan levert zelf digitaal partij aan!

Joop vs Frank
Over de partij tussen Frank en Joop valt veel te zeggen.
Laten we volstaan met op te merken dat de analyse van Fritz/Houdini voor beide spelers en wellicht ook voor andere nieuwsgierigen zeer leerzaam is.Jan vs Chiel
Ook Jan en Chiel kruisten de degens.
Hier heeft Jan zijn partij aangeleverd voorzien van zijn eigen annotaties.
Daarna heeft Fritz/Houdini de partij nog eens geanalyseerd.
De aandachtige schaker moet zelf maar eens kijken welke opmerkingen gemaakt zijn door Houdini en welke uit de stilistische koker van Jan komen.Klik hier voor deze en andere partijen.

woensdag 10 oktober 2012

Interne competitie

Chiel speelde tegen Robbie en experimenteerde wat met de opening.
Jammer, dat had hij beter niet kunnen doen.
Hij werd langzaam vermorzeld.
Die partij kan je hier zien.

Steffen moest tegen de clubkampioen aantreden.
Was Patrick niet in goeden doen of was Steffen zo goed.
Als hij een kans had om van Patrich te winnen dan had hij dat deze avond moeten doen.
Steffen kwam erg sterk uit de opening: Een stuk voor.
Een partij met sterk wisselende kansen.
Kijk hoe Patrick langzaam weer de winst naar zich toetrekt.
Klik hier.


dinsdag 2 oktober 2012

Joop vs Jan


De oproep om partijen aan te bieden voor een analyse loopt niet echt storm.
Vandaar dat ik zelf het goede voorbeeld geef.
De partij tegen Jan van maandag j.l. was voor mij verre van succesvol.
Oordeel zelf

Klik hier voor de partij tussen Joop en Jan.

dinsdag 22 mei 2012

Patrick kampioen 2011-2012

De strijd om het kampioenschap verliep iets anders dan voorzien. Paul, met wit, trok, zoals we dat van hem gewend zijn, meteen ten aanval. Bij de negende zet kwam hij voor de vraag te staan waarmee ook menige voorzitter van politieke partijen worstelt: “Moet ik rechtsaf of linksaf.” Maar terwijl de politici sinds kort de neiging hebben om voor links te kiezen, koos Paul voor rechtsaf, waarna zijn aanval al vrij snel doodliep. Patrick nam meteen het initiatief over, Paul bleef, leek mij, mentaal hangen tussen verdedigen of een nieuwe aanval op te zetten, waarna Patrick middels een uitermate krachtige reeks zetten op groot materieel voordeel afging en Paul na de 19de zet van zwart opgaf.

Voor Paul betekende deze opgave tevens zijn overgave. Hij zag van verder spelen af en liet de eer aan Patrick. En zo werd Patrick dus onze kampioen van het seizoen 2011/2012. Een zeer terechte kampioen, overigens. Als we de resultaten van de twee periodes bij elkaar optellen, zou hij het ook zijn geworden.

Van harte gefeliciteerd, Patrick


  Paul tegen Patrick

    Klik hier voor de partij.

vrijdag 27 april 2012

Steffen vs Jan 0 - 1

Steffen was niet "in goeden doen".
Jan wel en rolde hem op.

Klik hier voor de partij.